Skoči na sadržaj
ŠRAFOVSKA ROBA
BURGIJE, TESTERE...
RUČNI ALAT

Četke montirane na osovinu

Oznaka: Četke montirane na osovinu

Dimenzije/Vrste

Kružne četke D 40 mm, d 6 mm, 0.20 STD, 2 reda RH, širina: 12,0 mm, Kružne četke D 40 mm, d 6 mm, 0.20 INOX, 2 reda RH, širina: 12,0 mm, Kružne četke D 50 mm, d 6 mm, 0.30 STD, širina: 8,0 mm, Kružne četke D 50 mm, d 6 mm, 0.30 STD, 2 reda RH, širina: 12,0 mm, Kružne četke D 50 mm, d 6 mm, 0.30 INOX, 2 reda RH, širina: 12,0 mm, Kružne četke D 60 mm, d 6 mm, 0.30 STD, 2 reda RH, širina: 12,0 mm, Kružne četke D 60 mm, d 6 mm, 0.30 INOX, 2 reda RH, širina: 12,0 mm, Kružne četke D 75 mm, d 6 mm, 0.30 STD, širina: 10,0 mm, Kružne četke D 75 mm, d 6 mm, 0.30 STD, 2 reda RH, širina: 15,0 mm, Kružne četke D 75 mm, d 6 mm, 0.30 INOX, 2 reda RH, širina: 15,0 mm, Kružne četke D 75 mm, d 6 mm, 0.30 MES, širina: 10,0 mm, Kružne četke D 100 mm, d 6 mm, 0.30 STD, širina: 10,0 mm, Kružne četke D 100 mm, d 6 mm, 0.30 INOX, širina: 12,0 mm, Lončasta četka D 50 mm, d 6 mm, 0.20 STD, Lončasta četka D 50 mm, d 6 mm, 0.20 MES, Lončasta četka D 75 mm, d 6 mm, 0.30 STD