Skoči na sadržaj
ŠRAFOVSKA ROBA
BURGIJE, TESTERE...
RUČNI ALAT

ŠRAFOVI ZA LIM

Oznaka: SLU

DIN 7982 upuštena glava

Dimenzije

2.9*6.5, 2.9*9.5, 2.9*13, 2.9*16, 2.9*19, 2.9*22, 2.9*25, 2.9*32, 2.9*38, 3.5*6.5, 3.5*9.5, 3.5*13, 3.5*16, 3.5*19, 3.5*22, 3.5*25, 3.5*32, 3.5*38, 3.9*9.5, 3.9*13, 3.9*16, 3.9*19, 3.9*22, 3.9*25, 3.9*32, 3.9*38, 3.9*45, 4.2*9.5, 4.2*13, 4.2*16, 4.2*19, 4.2*22, 4.2*25, 4.2*32, 4.2*38, 4.2*45, 4.2*50, 4.8*9.5, 4.8*13, 4.8*16, 4.8*19, 4.8*22, 4.8*25, 4.8*32, 4.8*38, 4.8*45, 4.8*50, 5.5*13, 5.5*16, 5.5*19, 5.5*22, 5.5*25, 5.5*32, 5.5*38, 5.5*45, 5.5*50, 5.5*60, 6.3*16, 6.3*19, 6.3*22, 6.3*25, 6.3*32, 6.3*38, 6.3*45, 6.3*50, 6.3*60, 6.3*70